Trening av RIK gruppe C skal foregå på det område som klubben til enhver tid har godkjent for dette formålet.
Trening på andre områder skal avklares og godkjennes av styret eller RIK-ansvarlig.
Treninger skal følge oppsatte treningstider.
Trening utover dette skal avklares med styret eller RIK – ansvarlig. 

Følgende forutsetninger skal være tilstede for trening i gruppe C:
(gjelder trening på figurant med arm, for å bite i biteskinn eller pute trengs ikke lisens) 

Hundefører:
Gjennomført RIK grunnkurs.§  Inneha RIK – lisens utstedt av NKK, evnt. hundefører/tjenestehund i forsvaret/politi.
Unntak fra dette skal IKKE forekomme.
Kopi av RIK-lisens skal leveres til RIK-ansvarlig før treningen starter.
(RIK-ansvarlig oppbevarer kopiene for evnt. kontroll.)
Nødvendig utstyr som line, event. sele, halsring. 

Figurant:
Gjennomført RIK figurantkurs
Nødvendig beskyttelsesutstyr
Kopi av figurantlisens skal leveres til RIK-ansvarlig før treningen starter.
(RIK-ansvarlig oppbevarer kopiene for evnt. kontroll.)
Ansvarlig for at trening foregår i henhold til det enhver tid gjeldende regelverk.
Ansvarlig for kontroll av lisenser og at disse gjelder for ekvipasjen. 

All bruk av pigg og strøm er helt forbudt! 
Disse retningslinjene gjelder generelt for klubbens fellestreninger. 

For eventuelle treningsgrupper som ønsker å trene gruppe C utenom de fastsatte treningstider gjelder følgende tillegg:
Sted for treningen
Navn på ansvarlig figurant, instruktør.
Navn på deltakere
Varsling til RIK – ansvarlig minimum1 time før trening

Linker for bruksgruppa